Categorie archief: Uncategorized

Gemeenteraad wil geen cafetaria op hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan

De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het college van B&W om geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan, tegenover Albert Heijn.

Daarbij vormde vooral de geplande locatie het belangrijkste argument. Veel gemeenteraadsleden hadden geen bezwaar tegen een cafetaria in de wijk, maar hadden wel grote problemen met de plek, met name vanwege de drukte van het verkeer op dat kruispunt.

Voor andere gemeenteraadsleden woog het vooral zwaar dat de vestiging van een afhaalcafetaria, formeel een detailhandelszaak, niet past binnen de visie van de gemeente om geen winkels toe te staan buiten het centrum van Sneek.

12 juni Straatspeeldag in de Stadsfenne

Woensdag 12 juni is Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Jantje Beton. Net als vorig jaar doet ook de Stadsfenne in Sneek mee. Woensdagmiddag vanaf 14 uur wordt de Middelzeelaan ter hoogte van de Olde Ee/Wierde deels afgezet met dranghekken om ruimte te maken voor een springkussen. Met dit initiatief wil het Wijkplatform Stadsfenne niet alleen het buiten spelen stimuleren, maar ook aandacht vragen voor de maximale snelheid in de wijk van 30 km per uur. Op de Middelzeelaan wordt veelal te hard gereden.

Bliksemenquête Cafetaria Stadsfenne

Een ondernemer heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een (afhaal)cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loëngasterlaan. Tijdens een inloopavond in december vorig jaar zijn direct omwonenden hierover geïnformeerd. Zeer recent werd bekend dat dit plan op dinsdagavond 21 mei wordt besproken in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dit is een openbare vergadering en iedereen heeft (na aanmelding vooraf bij de griffie) de mogelijkheid om tijdens de vergadering in te spreken. Het Wijkplatform Stadsfenne is van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. We willen daarom graag weten hoe er in de wijk en met name door de direct omwonenden wordt gedacht over het plan. Hieronder staat een link naar een mini-enquête, waar wijkbewoners hun mening kunnen geven. In te vullen voor 21 mei 17:00 uur

De beschikbare informatie staat op de site van de gemeente en is voor het gemak ook hieronder te downloaden.

Document van de gemeente – informatie aan de commissie
Ruimtelijke onderbouwing (het plan van de initiatiefnemer)
Situatietekeningen
Luchtfoto

De Stadsfenne komt in beweging

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Buurtsportcoaches van de gemeente willen daarom in samenwerking met de Albert Heijn Stadsfenne beweegactiviteiten aanbieden, waarbij ontmoeting en gezelligheid voorop staan.

De beweegactiviteit is voor iedereen, de oefeningen worden aan uw niveau aangepast. De activiteit kan ook uitgebreid worden met informatie over: WMO voorzieningen, Valpreventie, Veilig wonen, Diabetes, voeding etc. Na afloop is er tijd voor koffie en thee in de koffiehoek van Albert Heijn Stadsfenne.

De buurtsportcoaches willen graag weten of u mee zou doen aan een activiteit. En welke activiteit u dan leuk zou vinden. Ze hebben daarom een korte enquête gemaakt. U kunt deze digitaal invullen door hier te klikken.

Wilt u de enquete liever op papier invullen (of printen voor iemand anders) dan kunt u de enquête ook downloaden (opslaan als…) door hier te klikken. U kunt de ingevulde enquête inleveren bij de receptie van Albert Heijn.

Namens de buurtsportcoaches, hartelijk dank.

Wilt u meer informatie over beweegactiviteiten bij u in de buurt?
Kijk op sport.sudwestfryslan.nl of neem contact op met de Buurtsportcoach via
140515 of mail naar sport@sudwestfryslan.nl

​Muziek in huis met tango por Dos in Frittemahof

Op vrijdag 19 mei 2017 geeft het ensemble Tango Por Dos een concert in zorgcentrum Frittemahof, onderdeel van Patyna.  Het concert begint om 15:00 uur. Adres: Frittemaleane 5, Sneek. 
Aanmelden voor het concert kan via de receptie 0515-417-155. Entree is € 2,50. Het concert duurt een uur. Na het concert wordt koffie, thee en fris geschonken. 

Het ensemble Tango Por Dos, bestaande uit Jacqueline van der Zwan – fluit, Anna van Nieukerken – piano, brengt een gevarieerd klassiek programma met muziek van o.a. Carlos Gardel, Anibal Troilo, Rosita Melo en Pedro Laurenz. Het programma duurt één uur, zonder pauze.  Het optreden is op verzoek van Frittemahof georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door Patyna, het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Grovestins Stichting en particuliere donateurs. 

Over de musici: 

Tango Por Dos bestaat uit Anna van Nieukerken (piano) en Jacqueline van der Zwan (fluit).

Anna & Jacqueline spelen eigen arrangementen van tango’s. De dames gaan de tango’s dansen noch zingen: wél vertellen zij tussen het spelen door waar de tango over gaat. 

De muziek en de inhoud van de teksten van tangoliedjes weerspiegelen de sociale omstandigheden waarin zij ontstaan zijn: in het Buenos Aires van eind 19e, begin 20e eeuw. De tango heeft het levensgevoel van enkele generaties inwoners van Buenos Aires vertolkt. In de teksten heerst een levendige afwisseling van sfeer en stemming: vrolijk, prijzend, poëtisch, rauw, patriottisch, uitdagend, sarcastisch enzovoort. 

Anna & Jacqueline nemen de luisteraar mee in de historische ontwikkeling van de tango-cultuur, die zich kenmerkt door sociale verscheidenheid en emotionele meerstemmigheid. De tango als het ‘levenslied’ van Buenos Aires.

Goutumer Shantykoor in de Parkflat

Woensdagavond 17 mei 2017 treedt het mannenkoor GSBK ( Goutumer Shantykoor) op in de Parkflat Stadsfenne te Sneek. Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur.   Het koor werd op 1 april 1998 opgericht door een aantal enthousiaste mannen uit Goutum, een dorp aan de rand van Leeuwarden. Het koor bestaat uit zo’n 40 leden en staat onder leiding van Fokko de Groot. Verder worden ze ondersteund door twee accordeonisten, een gitarist en een mondharmonica speler. Bovendien worden er door diverse koorleden ritmische instrumenten bespeeld.