Woensdag straatspeeldag in de Stadsfenne

Woensdag 13 juni is Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Jantje Beton. Dit jaar voor het eerst doet ook de Stadsfenne in Sneek mee. Woensdagmiddag vanaf 14 uur wordt de Middelzeelaan ter hoogte van de Olde Ee/Wierde deels afgezet met dranghekken om ruimte te maken voor een springkussen en allerlei Zeskamp-spellen. Met dit initiatief wil het Wijkplatform Stadsfenne niet alleen het buiten spelen stimuleren, maar ook aandacht vragen voor de maximale snelheid in de wijk van 30 km per uur. Op de Middelzeelaan wordt veelal te hard gereden.

Sneker verhalen en gedichten in de Parkflat Stadsfenne

Op zaterdag 26 mei organiseert stichting FryX een gevarieerde culturele middag met verhalen, gedichten en muziek in de Parkflat Stadsfenne. Een van de sprekers is Alice Booij, die vertelt over de geschiedenis van de wijken Domp en Stadsfenne. De middag begint om 15.30 uur.

Het spits wordt deze middag afgebeten door de Sneker dichteres Sonja Fijlstra, die enkele van haar verzen zal voorlezen, gevolgd door de voordracht van Alice Booij. Voor de pauze treedt vervolgens nog dichter Marten Visser op en verzorgen Hans Faber en Gerk Venema een muzikale bijdrage.

Na de pauze leest buurtbewoner Marten de Rapper enkele verzen en draagt Wiebe Dooper voor uit zijn nieuwe dichtbundel “Het is er”. Daarna zal Ridzert Postma een van zijn droogkomische verhalen voorlezen. Voordat Hans Faber en Gerk Venema de middag weer afsluiten met muziek, leest Hilly van Brug voor uit eigen werk. Kortom, een zeer gevarieerde middag, die zoals altijd aan elkaar gepraat wordt door Amieke de Rapper. (https://www.facebook.com/stichtingfryx)

Janny Baarda in de Parkflat

Woensdagavond 16 mei 2018 treedt  Janny Baarda op in de grote zaal van de Parkflat Stadsfenne. Haar programma, geheel in het Fries met gedichten en versjes heet “Muzyk op myn eigen wize”.

Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Zakken vol zwerfvuil opgeruimd

De opbrengst van één van de vier groepen opruimers!

Op vrijdagmiddag 13 april hebben ongeveer 25 wijkbewoners, waarvan de helft kinderen, tientallen zakken met zwerfvuil opgeruimd. Dankzij een oproepje op de sociale media en op de basisscholen in de wijk, meldden zich een onverwacht grote groep zich op vrijdagmiddag in de Parkflat.

Daar werden ze ontvangen met koffie en limonade. Daarna werden de beloofde grijpers uitgedeeld en gingen de vrijwilligers in vier groepen door de wijk en werd het openbaar groen ontdaan van ongerechtigheden. Gezien het grote aantal zakken vol zwerfvuil geen overbodige luxe.

Na afloop mocht iedereen de uitgedeelde grijper meenemen naar huis om hem hopelijk in de toekomst nog eens te gebruiken om rommel op te ruimen. Al met al een zeer geslaagde actie. Een dikke pluim voor alle helpers!

Hieronder een foto-impressie gemaakt door mede-initiatiefnemer Ronald Drupsteen (klik op een foto voor een grotere afbeelding).

Gratis grijpers voor bewoners Stadsfenne

Onder het motto Stadsfenne Schoon geeft het Wijkplatform Stadsfenne gratis grijpers weg aan bewoners van de wijk. De enige voorwaarde is dat zij beloven om af en toe rondzwervend afval op te rapen.  De bedoeling is om de grijpers vrijdagmiddag 13 april uit te delen en dan direct met een of meer groepjes de wijk in te gaan voor een eerste opruimactie.

Het wijkplatform wil bewoners stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in de wijk en waar mogelijk initiatieven ondersteunen. Deze actie kwam tot stand naar aanleiding van een brief van een van de bewoners. Hij vroeg of het wijkplatform hem kon helpen om iets aan het probleem van zwerfvuil te doen. Dat heeft geresulteerd in deze actie.

We hebben een aardig aantal grijpers op de kop kunnen tikken. We stellen deze gratis beschikbaar aan mensen die willen helpen. We verzamelen vrijdagmiddag 13 april om 15 uur bij de Parkflat aan de Dekamalaan om de grijpers uit te delen en direct te gaan opruimen. Graag vantevoren even aanmelden, omdat het handig is om te weten hoeveel mensen komen helpen.

Je kunt je hier aanmelden.

 

Evergreens in de Parkflat

Donderdag 8 maart is er een optreden van de “Evergreens”, aanvang 19.30 uur in de grote zaal van de Parkflat Stadsfenne

“Evergreens” is een gemengd koor  afkomstig uit de regio Sneek. Met de oprichting van dit koor in 1991 besloot een groep muziekliefhebbers zogenaamde Evergreens te gaan zingen.  Lees verder