Over de wijk

Historie

Stadsfenne is grotendeels gebouwd tussen 1945 en 1975 en heeft een oppervlakte van ongeveer 81 hectare. De straten zijn veelal genoemd naar wateren die verband houden met de vroegere Middelzee. In 1964 zijn bij opgravingen grote hoeveelheden voorwerpen uit de 12e eeuw gevonden die welke duiden op een nederzetting op deze plek indertijd.

Wijkopbouw

De wijk telde in 2009 1220 woningen, waarvan (eind 2010) 47 % in de huursector. Zowel Accolade als woningstichting de Wieren hebben hier bezit. Voordat besloten werd tot verkoop had Accolade hier in totaal 271 woningen, waarvan de meeste zich bevonden in de Meliere en Olde Ee. Het betrof hier in totaal 108 gezinswoningen, waarvan inmiddels 31 zijn verkocht .Ook in de Wierde heeft verkoop plaatsgevonden; van de 22 twee-onder-1- kap zijn er 8 verkocht. Accolade heeft nu nog 232 woningen in beheer.

Het totaal aantal inwoners in de wijk bedroeg eind 2010 3105, verdeeld over 1315 huishoudens. De gemiddelde huishouding bestaat daardoor uit 2,3 personen. Er zijn eind 2010 net iets meer eenpersoonshuishoudens dan huishoudens met kinderen, te weten 35 % en 34 %. Het % huishoudens zonder kinderen bedraagt 31.

Het grootste deel van de bewoners, 73 %, heeft een inkomen uit arbeid; het gemiddelde over geheel Sneek is 72 % .Het aantal uitkeringsgerechtigden is met 12 % lager dan de 15 % voor geheel Sneek. De verhuisgeneigdheid in de wijk is niet groot; de mutatiegraad van 6,7 % is een van de laagste van Sneek. Voor Sneek bedroeg deze 11,4 % .

Meer informatie over de wijk leest u in de sociale kaart van de wijk, die werd samengesteld door Timpaan Welzijn. De cijfers die afkomstig zijn van het CBS hebben betrekking op de Stadsfenne en Pasveer samen. Deze zijn helaas niet te scheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *