Auteursarchief: admin

Maak het verschil met het Buddy project Samen Goud

Al enige tijd is in onze gemeente en in het bijzonder in onze wijk de stichting Sociaal Goud actief. Sociaal Goud is een stichting die iets tegen de eenzaamheid onder ouderen wil doen.

Ook in onze wijk zijn mensen die graag eens wat meer contact met anderen zouden willen hebben, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die wel wat tijd hebben om wat aandacht aan een ander te geven. Sociaal Goud wil die mensen bij elkaar brengen, onder andere met het Buddy project Samen Goud.

Het is belangrijk dat iedereen zich mens kan voelen en daarom kan dan ook iedereen zich aanmelden bij Sociaal Goud. Dat geldt dus voor mensen die graag een buddy zouden willen hebben als voor mensen die wel buddy voor een ander willen zijn. De stichting gaat dan op zoek naar de perfecte match. Vooraf wordt onderling afgesproken hoe vaak iemand langs komt en wat ze gaan doen, je kan denken aan een spelletje spelen maar ook de stad in gaan.

Verder organiseren wij nog activiteiten voor de oudere in onze locaties in Sneek, deze locaties zijn: Parkflat Stadsfenne en Frittemahof.

In de video hieronder wordt het buddy project verder toegelicht. Heeft u belangstelling voor het buddy project, bel dan 06 264 207 24 of stuur een e-mail naar aanmelden@sociaalgoud.nl

Kamermuziek met harp en fluit in de Parkflat

Zaterdagmiddag 9 november a.s. 15.30 uur, treedt het Harp en fluitduo Puur op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 15.00 uur.

Duo Puur is een kamermuziekduo dat bestaat uit fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw. Het programma bestaat uit klassieke muziek van bekende en minder bekende componisten van de 18de eeuw tot nu.

Gasten zijn van harte welkom.

Top en Twelsjongers in de Parkflat

Woensdagavond  6 november a.s. 19.30 uur, treden de Top en Twelsjongers op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 19.00 uur.

Het koor bestaat uit 35 personen en het repertoire bestaat voor het merendeel uit shantyliederen. Daarnaast brengen zij folksongs van over de gehele wereld ten gehore en zingen zij in onze eigen Friese taal, maar ook in het Nederlands, Engels en Duits. Gasten zijn van harte welkom.

20 Oktober: Alto Kwartet in de Parkflat

alto grid 2018.jpg

Zondagmiddag 20 oktober a.s. 15.00 uur, treedt het Alto Kwartet op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanf 14.30 uur.

Het Alto Kwartet heeft een uniek  programma samengesteld met muziek van de jaren 1950 tot 1970.

Swingende, niet versterkte muziek in een aangename sfeer èn zo nodig fluisterzacht. 

Gasten zijn van harte welkom.

Gemeenteraad wil geen cafetaria op hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan

De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het college van B&W om geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan, tegenover Albert Heijn.

Daarbij vormde vooral de geplande locatie het belangrijkste argument. Veel gemeenteraadsleden hadden geen bezwaar tegen een cafetaria in de wijk, maar hadden wel grote problemen met de plek, met name vanwege de drukte van het verkeer op dat kruispunt.

Voor andere gemeenteraadsleden woog het vooral zwaar dat de vestiging van een afhaalcafetaria, formeel een detailhandelszaak, niet past binnen de visie van de gemeente om geen winkels toe te staan buiten het centrum van Sneek.

Uitslag enquête afhaalcafetaria Stadsfenne

De enquête over de vestiging van een afhaalcafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan wijst uit dat er in de wijk nagenoeg evenveel voor- als tegenstanders zijn, namelijk 125 versus 122. Neutraal stemden 41 mensen.

In totaal kwamen er 288 geldige reacties binnen. De direct omwonenden (1e flat en Bordine) zijn in meerderheid (76%) tegen de vestiging van een cafetaria. In de 2e en 3e flat is 61% van de mensen tegen en 30% voor.
Buiten de direct omwonenden vindt 47% een cafetaria een goed idee, terwijl 37% het een slecht plan vindt. De rest is neutraal.

Er werden vooral veel opmerkingen gemaakt over verkeer en parkeren (samen 72 opmerkingen) en met ‘hangjongeren’ en ‘zwerfvuil’ op de tweede en derde plaats.

Het wijkplatform heeft de resultaten op dinsdagavond 18 juni gepresenteerd aan de leden van de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeenteraad. Het Wijkplatform heeft daarnaast met cijfers onderbouwd dat de zorgen van omwonenden ten aanzien van verkeer begrijpelijk en terecht zijn.

Hoe gaat het nu verder?

De commissie DSO heeft dinsdagavond besloten dat het cafetaria-voorstel op 4 juli in de volledige gemeenteraad zal worden besproken. De raad zal dan beslissen hoe het verder gaat. De ene mogelijkheid is dat ze het eens zijn met het college van B&W om geen medewerking aan het initiatief te verlenen. De andere mogelijkheid is dat ze het niet eens zijn met B&W. In dat geval zal een wijziging van het bestemmingsplan worden voorbereid.