Categorie archief: Activiteiten

Kamermuziek met harp en fluit in de Parkflat

Zaterdagmiddag 9 november a.s. 15.30 uur, treedt het Harp en fluitduo Puur op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 15.00 uur.

Duo Puur is een kamermuziekduo dat bestaat uit fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet Rouw. Het programma bestaat uit klassieke muziek van bekende en minder bekende componisten van de 18de eeuw tot nu.

Gasten zijn van harte welkom.

Enquête Afhaalcafetaria Stadsfenne

Een ondernemer heeft het initiatief genomen om een afhaalcafetaria te vestigen op de hoek Middelzeelaan/Loëngasterlaan. Dit is tegenover Albert Heijn, naast de “eerste flat” in de Loëngasterlaan. Binnenkort wordt dit plan besproken in de betreffende commissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In verband daarmee wil het Wijkplatform graag weten hoe er in de wijk wordt gedacht over een cafetaria op deze plek. Daarom houden wij een enquête in de hele Stadsfenne. Via de knop hieronder kunt u de enquête invullen tot en met 14 juni.

In een deel van de wijk zijn de betrokken ondernemers deur-aan-deur geweest met een handtekeningenlijst. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de meningen in de hele wijk, vragen we u om deze enquête in te vullen, ook als u al uw handtekening op een lijst heeft geplaatst.

De beschikbare informatie staat op de site van de gemeente en is voor het gemak ook hieronder te downloaden.

Raadsvoorstel
Ruimtelijke onderbouwing (het plan van de initiatiefnemer)
Situatietekeningen
Luchtfoto

Vrouwenkoor Brûzenije treedt op in de Parkflat

Donderdag 11 oktober as treedt het vrouwenkoor Bruzenije op in de Parkflat Stadsfenne, aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Vrouwenkoor Brûzenije uit Joure, bestaat uit 50 enthousiaste zangeressen. Het koor wordt muzikaal begeleid door drie accordeonisten en Lars Mulder is de dirigent.

Vol enthousiasme en plezier zingen ze mooie, vrolijke, gevoelige Friese, Nederlandse, Engelse en Duitse liedjes. Maar ook ontroerende Ierse folksongs en Franse chansons staan op het repertoire.

De Stadsfenne komt in beweging

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Buurtsportcoaches van de gemeente willen daarom in samenwerking met de Albert Heijn Stadsfenne beweegactiviteiten aanbieden, waarbij ontmoeting en gezelligheid voorop staan.

De beweegactiviteit is voor iedereen, de oefeningen worden aan uw niveau aangepast. De activiteit kan ook uitgebreid worden met informatie over: WMO voorzieningen, Valpreventie, Veilig wonen, Diabetes, voeding etc. Na afloop is er tijd voor koffie en thee in de koffiehoek van Albert Heijn Stadsfenne.

De buurtsportcoaches willen graag weten of u mee zou doen aan een activiteit. En welke activiteit u dan leuk zou vinden. Ze hebben daarom een korte enquête gemaakt. U kunt deze digitaal invullen door hier te klikken.

Wilt u de enquete liever op papier invullen (of printen voor iemand anders) dan kunt u de enquête ook downloaden (opslaan als…) door hier te klikken. U kunt de ingevulde enquête inleveren bij de receptie van Albert Heijn.

Namens de buurtsportcoaches, hartelijk dank.

Wilt u meer informatie over beweegactiviteiten bij u in de buurt?
Kijk op sport.sudwestfryslan.nl of neem contact op met de Buurtsportcoach via
140515 of mail naar sport@sudwestfryslan.nl

Woensdag straatspeeldag in de Stadsfenne

Woensdag 13 juni is Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Jantje Beton. Dit jaar voor het eerst doet ook de Stadsfenne in Sneek mee. Woensdagmiddag vanaf 14 uur wordt de Middelzeelaan ter hoogte van de Olde Ee/Wierde deels afgezet met dranghekken om ruimte te maken voor een springkussen en allerlei Zeskamp-spellen. Met dit initiatief wil het Wijkplatform Stadsfenne niet alleen het buiten spelen stimuleren, maar ook aandacht vragen voor de maximale snelheid in de wijk van 30 km per uur. Op de Middelzeelaan wordt veelal te hard gereden.

Gratis grijpers voor bewoners Stadsfenne

Onder het motto Stadsfenne Schoon geeft het Wijkplatform Stadsfenne gratis grijpers weg aan bewoners van de wijk. De enige voorwaarde is dat zij beloven om af en toe rondzwervend afval op te rapen.  De bedoeling is om de grijpers vrijdagmiddag 13 april uit te delen en dan direct met een of meer groepjes de wijk in te gaan voor een eerste opruimactie.

Het wijkplatform wil bewoners stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid in de wijk en waar mogelijk initiatieven ondersteunen. Deze actie kwam tot stand naar aanleiding van een brief van een van de bewoners. Hij vroeg of het wijkplatform hem kon helpen om iets aan het probleem van zwerfvuil te doen. Dat heeft geresulteerd in deze actie.

We hebben een aardig aantal grijpers op de kop kunnen tikken. We stellen deze gratis beschikbaar aan mensen die willen helpen. We verzamelen vrijdagmiddag 13 april om 15 uur bij de Parkflat aan de Dekamalaan om de grijpers uit te delen en direct te gaan opruimen. Graag vantevoren even aanmelden, omdat het handig is om te weten hoeveel mensen komen helpen.

Je kunt je hier aanmelden.

 

Jankfoddekoar Tûzen Triennen in de Parkflat Stadsfenne

image001.jpg wordt weergegevenOp woensdagavond 8 maart  treedt het Jankfoddekoar Tûzen Triennen op in de Parkflat Stadsfenne. Dezaal gaat open om 19 uur, het optreden begint om half acht.

Het Jankfoddekoar Tûzen Triennen bestaat uit ongeveer 35 vrouwen die in het Frysk het wel en wee van het dagelijks leven bezingen. Dirigente van het koor is Marijke Burghout. Muzikaal worden zij begeleid door Joke Burghout op accordeon, Tineke en Hendrikus Dijkstra op piano en Joop Schulp op gitaar.