Categorie archief: Uncategorized

Maak het verschil met het Buddy project Samen Goud

Al enige tijd is in onze gemeente en in het bijzonder in onze wijk de stichting Sociaal Goud actief. Sociaal Goud is een stichting die iets tegen de eenzaamheid onder ouderen wil doen.

Ook in onze wijk zijn mensen die graag eens wat meer contact met anderen zouden willen hebben, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die wel wat tijd hebben om wat aandacht aan een ander te geven. Sociaal Goud wil die mensen bij elkaar brengen, onder andere met het Buddy project Samen Goud.

Het is belangrijk dat iedereen zich mens kan voelen en daarom kan dan ook iedereen zich aanmelden bij Sociaal Goud. Dat geldt dus voor mensen die graag een buddy zouden willen hebben als voor mensen die wel buddy voor een ander willen zijn. De stichting gaat dan op zoek naar de perfecte match. Vooraf wordt onderling afgesproken hoe vaak iemand langs komt en wat ze gaan doen, je kan denken aan een spelletje spelen maar ook de stad in gaan.

Verder organiseren wij nog activiteiten voor de oudere in onze locaties in Sneek, deze locaties zijn: Parkflat Stadsfenne en Frittemahof.

In de video hieronder wordt het buddy project verder toegelicht. Heeft u belangstelling voor het buddy project, bel dan 06 264 207 24 of stuur een e-mail naar aanmelden@sociaalgoud.nl

Gemeenteraad wil geen cafetaria op hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan

De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het college van B&W om geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan, tegenover Albert Heijn.

Daarbij vormde vooral de geplande locatie het belangrijkste argument. Veel gemeenteraadsleden hadden geen bezwaar tegen een cafetaria in de wijk, maar hadden wel grote problemen met de plek, met name vanwege de drukte van het verkeer op dat kruispunt.

Voor andere gemeenteraadsleden woog het vooral zwaar dat de vestiging van een afhaalcafetaria, formeel een detailhandelszaak, niet past binnen de visie van de gemeente om geen winkels toe te staan buiten het centrum van Sneek.

12 juni Straatspeeldag in de Stadsfenne

Woensdag 12 juni is Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Jantje Beton. Net als vorig jaar doet ook de Stadsfenne in Sneek mee. Woensdagmiddag vanaf 14 uur wordt de Middelzeelaan ter hoogte van de Olde Ee/Wierde deels afgezet met dranghekken om ruimte te maken voor een springkussen. Met dit initiatief wil het Wijkplatform Stadsfenne niet alleen het buiten spelen stimuleren, maar ook aandacht vragen voor de maximale snelheid in de wijk van 30 km per uur. Op de Middelzeelaan wordt veelal te hard gereden.

Bliksemenquête Cafetaria Stadsfenne

Een ondernemer heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een (afhaal)cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loëngasterlaan. Tijdens een inloopavond in december vorig jaar zijn direct omwonenden hierover geïnformeerd. Zeer recent werd bekend dat dit plan op dinsdagavond 21 mei wordt besproken in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dit is een openbare vergadering en iedereen heeft (na aanmelding vooraf bij de griffie) de mogelijkheid om tijdens de vergadering in te spreken. Het Wijkplatform Stadsfenne is van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. We willen daarom graag weten hoe er in de wijk en met name door de direct omwonenden wordt gedacht over het plan. Hieronder staat een link naar een mini-enquête, waar wijkbewoners hun mening kunnen geven. In te vullen voor 21 mei 17:00 uur

De beschikbare informatie staat op de site van de gemeente en is voor het gemak ook hieronder te downloaden.

Document van de gemeente – informatie aan de commissie
Ruimtelijke onderbouwing (het plan van de initiatiefnemer)
Situatietekeningen
Luchtfoto

De Stadsfenne komt in beweging

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in om een gezonde leefstijl te stimuleren. De Buurtsportcoaches van de gemeente willen daarom in samenwerking met de Albert Heijn Stadsfenne beweegactiviteiten aanbieden, waarbij ontmoeting en gezelligheid voorop staan.

De beweegactiviteit is voor iedereen, de oefeningen worden aan uw niveau aangepast. De activiteit kan ook uitgebreid worden met informatie over: WMO voorzieningen, Valpreventie, Veilig wonen, Diabetes, voeding etc. Na afloop is er tijd voor koffie en thee in de koffiehoek van Albert Heijn Stadsfenne.

De buurtsportcoaches willen graag weten of u mee zou doen aan een activiteit. En welke activiteit u dan leuk zou vinden. Ze hebben daarom een korte enquête gemaakt. U kunt deze digitaal invullen door hier te klikken.

Wilt u de enquete liever op papier invullen (of printen voor iemand anders) dan kunt u de enquête ook downloaden (opslaan als…) door hier te klikken. U kunt de ingevulde enquête inleveren bij de receptie van Albert Heijn.

Namens de buurtsportcoaches, hartelijk dank.

Wilt u meer informatie over beweegactiviteiten bij u in de buurt?
Kijk op sport.sudwestfryslan.nl of neem contact op met de Buurtsportcoach via
140515 of mail naar sport@sudwestfryslan.nl