Succesvolle wijkbijeenkomst
Succesvolle wijkbijeenkomst

Succesvolle wijkbijeenkomst

Het wijkplatform beleefde maandagavond 26 februari een succesvolle eerste wijkbijeenkomst sinds de herstart. Ongeveer vijftig Stadsfenners waren erbij. 


We hebben aan de hand van een kwis de wijk een stukje beter leren kennen. Zo weten we nu dat de de leeftijdsgroep 15-25 het kleinst is, de 65-plussers in de meerderheid zijn, dat in 2017 in de wijk geen enkele baby werd  geboren en dat 49% van de Stadsfenners zich wel eens eenzaam voelt.


We hoorden een inspirerend verhaal van bestuursleden van collega-wijkplatform Hemdijk. Daar hebben ze een weggeefapp, voor als je van je bank, een te grote plant of een stapel boeken af wilt, en ook een klusapp: voor wie bijvoorbeeld een probleem met de wifi heeft of zelf geen zaag heeft maar wel een plank die in tweeën moet. Maar niet alleen de apps hebben ons op een goed spoor gezet, ook de tips over hoe je in de wijk met elkaar dingen kunt organiseren!


We zijn als Stadsfenners ook samen aan het brainstormen geweest over wat het wijkplatform zou kunnen oppakken. Een paar voorbeelden:  de shuttlebus inzetten voor ritjes naar het centrum, meer natuurbeleving in de wijk, een schoonmaakactie, eenrichtingsverkeer op de Middelzeelaan en een buurtrestaurant in de Parkflat.


Het bestuur van het wijplatform kijkt met een positief gevoel terug op de avond en gaat zich nu buigen over alles. We hebben onszelf in ieder geval de opdracht gegeven om de communicatie met jullie als Stadsfenners goed op poten te zetten. Want van daaruit kunnen we dan verder bouwen.