Uitslag enquête afhaalcafetaria Stadsfenne

De enquête over de vestiging van een afhaalcafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan wijst uit dat er in de wijk nagenoeg evenveel voor- als tegenstanders zijn, namelijk 125 versus 122. Neutraal stemden 41 mensen.

In totaal kwamen er 288 geldige reacties binnen. De direct omwonenden (1e flat en Bordine) zijn in meerderheid (76%) tegen de vestiging van een cafetaria. In de 2e en 3e flat is 61% van de mensen tegen en 30% voor.
Buiten de direct omwonenden vindt 47% een cafetaria een goed idee, terwijl 37% het een slecht plan vindt. De rest is neutraal.

Er werden vooral veel opmerkingen gemaakt over verkeer en parkeren (samen 72 opmerkingen) en met ‘hangjongeren’ en ‘zwerfvuil’ op de tweede en derde plaats.

Het wijkplatform heeft de resultaten op dinsdagavond 18 juni gepresenteerd aan de leden van de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeenteraad. Het Wijkplatform heeft daarnaast met cijfers onderbouwd dat de zorgen van omwonenden ten aanzien van verkeer begrijpelijk en terecht zijn.

Hoe gaat het nu verder?

De commissie DSO heeft dinsdagavond besloten dat het cafetaria-voorstel op 4 juli in de volledige gemeenteraad zal worden besproken. De raad zal dan beslissen hoe het verder gaat. De ene mogelijkheid is dat ze het eens zijn met het college van B&W om geen medewerking aan het initiatief te verlenen. De andere mogelijkheid is dat ze het niet eens zijn met B&W. In dat geval zal een wijziging van het bestemmingsplan worden voorbereid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *