Organisatie

De Stichting Wijkplatform Stadsfenne Sneek is opgericht door een aantal wijkbewoners. Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen en het bevorderen van de onderlinge contacten van de bewoners van de wijk Stadsfenne te Sneek, in het bijzonder op het vlak van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk, en voorts de vertegenwoordiging van de bewoners richting derden, zoals overheden.

De stichting kent een bestuur, dat zorgt voor de organisatie van vergaderingen en toeziet op de voortgang van afgesproken activiteiten. Het wijkplatform wordt gevormd door een aantal werkgroepen die, ieder op zijn terrein, activiteiten voorbereiden.

Het wijkplatform vergadert in beginsel vier maal per jaar, waarbij ook vertegenwoordigers van o.a. de gemeente, woningstichting Accolade, obs De Oudvaart en de Parkflat Stadsfenne worden uitgenodigd. De komende vergaderingen staan gepland voor:
Dinsdag 11 februari
Woensdag 14 mei
Donderdag 28 augustus
Maandag 17 november

Eenmaal per jaar organiseert het wijkplatform een bewonersavond. In 2014 was deze op donderdag 17 april.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *