20 Oktober: Alto Kwartet in de Parkflat

alto grid 2018.jpg

Zondagmiddag 20 oktober a.s. 15.00 uur, treedt het Alto Kwartet op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanf 14.30 uur.

Het Alto Kwartet heeft een uniek  programma samengesteld met muziek van de jaren 1950 tot 1970.

Swingende, niet versterkte muziek in een aangename sfeer èn zo nodig fluisterzacht. 

Gasten zijn van harte welkom.

Gemeenteraad wil geen cafetaria op hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan

De meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het college van B&W om geen medewerking te verlenen aan het vestigen van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan, tegenover Albert Heijn.

Daarbij vormde vooral de geplande locatie het belangrijkste argument. Veel gemeenteraadsleden hadden geen bezwaar tegen een cafetaria in de wijk, maar hadden wel grote problemen met de plek, met name vanwege de drukte van het verkeer op dat kruispunt.

Voor andere gemeenteraadsleden woog het vooral zwaar dat de vestiging van een afhaalcafetaria, formeel een detailhandelszaak, niet past binnen de visie van de gemeente om geen winkels toe te staan buiten het centrum van Sneek.

Uitslag enquête afhaalcafetaria Stadsfenne

De enquête over de vestiging van een afhaalcafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loengasterlaan wijst uit dat er in de wijk nagenoeg evenveel voor- als tegenstanders zijn, namelijk 125 versus 122. Neutraal stemden 41 mensen.

In totaal kwamen er 288 geldige reacties binnen. De direct omwonenden (1e flat en Bordine) zijn in meerderheid (76%) tegen de vestiging van een cafetaria. In de 2e en 3e flat is 61% van de mensen tegen en 30% voor.
Buiten de direct omwonenden vindt 47% een cafetaria een goed idee, terwijl 37% het een slecht plan vindt. De rest is neutraal.

Er werden vooral veel opmerkingen gemaakt over verkeer en parkeren (samen 72 opmerkingen) en met ‘hangjongeren’ en ‘zwerfvuil’ op de tweede en derde plaats.

Het wijkplatform heeft de resultaten op dinsdagavond 18 juni gepresenteerd aan de leden van de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeenteraad. Het Wijkplatform heeft daarnaast met cijfers onderbouwd dat de zorgen van omwonenden ten aanzien van verkeer begrijpelijk en terecht zijn.

Hoe gaat het nu verder?

De commissie DSO heeft dinsdagavond besloten dat het cafetaria-voorstel op 4 juli in de volledige gemeenteraad zal worden besproken. De raad zal dan beslissen hoe het verder gaat. De ene mogelijkheid is dat ze het eens zijn met het college van B&W om geen medewerking aan het initiatief te verlenen. De andere mogelijkheid is dat ze het niet eens zijn met B&W. In dat geval zal een wijziging van het bestemmingsplan worden voorbereid.

Enquête Afhaalcafetaria Stadsfenne

Een ondernemer heeft het initiatief genomen om een afhaalcafetaria te vestigen op de hoek Middelzeelaan/Loëngasterlaan. Dit is tegenover Albert Heijn, naast de “eerste flat” in de Loëngasterlaan. Binnenkort wordt dit plan besproken in de betreffende commissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. In verband daarmee wil het Wijkplatform graag weten hoe er in de wijk wordt gedacht over een cafetaria op deze plek. Daarom houden wij een enquête in de hele Stadsfenne. Via de knop hieronder kunt u de enquête invullen tot en met 14 juni.

In een deel van de wijk zijn de betrokken ondernemers deur-aan-deur geweest met een handtekeningenlijst. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de meningen in de hele wijk, vragen we u om deze enquête in te vullen, ook als u al uw handtekening op een lijst heeft geplaatst.

De beschikbare informatie staat op de site van de gemeente en is voor het gemak ook hieronder te downloaden.

Raadsvoorstel
Ruimtelijke onderbouwing (het plan van de initiatiefnemer)
Situatietekeningen
Luchtfoto

12 juni Straatspeeldag in de Stadsfenne

Woensdag 12 juni is Nationale Straatspeeldag, een initiatief van Jantje Beton. Net als vorig jaar doet ook de Stadsfenne in Sneek mee. Woensdagmiddag vanaf 14 uur wordt de Middelzeelaan ter hoogte van de Olde Ee/Wierde deels afgezet met dranghekken om ruimte te maken voor een springkussen. Met dit initiatief wil het Wijkplatform Stadsfenne niet alleen het buiten spelen stimuleren, maar ook aandacht vragen voor de maximale snelheid in de wijk van 30 km per uur. Op de Middelzeelaan wordt veelal te hard gereden.

Bliksemenquête Cafetaria Stadsfenne

Een ondernemer heeft het initiatief genomen voor het oprichten van een (afhaal)cafetaria op de hoek Middelzeelaan/Loëngasterlaan. Tijdens een inloopavond in december vorig jaar zijn direct omwonenden hierover geïnformeerd. Zeer recent werd bekend dat dit plan op dinsdagavond 21 mei wordt besproken in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dit is een openbare vergadering en iedereen heeft (na aanmelding vooraf bij de griffie) de mogelijkheid om tijdens de vergadering in te spreken. Het Wijkplatform Stadsfenne is van plan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. We willen daarom graag weten hoe er in de wijk en met name door de direct omwonenden wordt gedacht over het plan. Hieronder staat een link naar een mini-enquête, waar wijkbewoners hun mening kunnen geven. In te vullen voor 21 mei 17:00 uur

De beschikbare informatie staat op de site van de gemeente en is voor het gemak ook hieronder te downloaden.

Document van de gemeente – informatie aan de commissie
Ruimtelijke onderbouwing (het plan van de initiatiefnemer)
Situatietekeningen
Luchtfoto

Deens gospelkoor in de Parkflat

Zaterdagmiddag  27 april a.s, 15.30 uur, treedt het Deense Gospelkoor “Gospellers”  op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 15.00 uur.

De “Gospellers” bestaat uit 45 leden en staan onder leiding van dirigent Hendrik Engelbrekt. Pianiste van het koor is Christine Engelbrekt-Refshauge.

Vocal group Sjonge jonge in de Parkflat

Woensdagavond  3 april a.s, 19.30 uur, treedt vocal group Sjonge Jonge op in de Parkflat Stadsfenne, zaal open vanaf 19.00 uur.

Vocal Group Sjonge Jonge is een gemengd koor, dat in 1999 is opgericht in het mooie watersportdorp Grou. De koorleden hebben twee passies, namelijk zingen én gezelligheid. Deze basisvoorwaarden blijken nog altijd een heel goede match, want het is en blijft een hechte club en dat zie je terug op het podium.

Het koor, dat bestaat uit 19 leden, is vrij ambitieus, maar dat kan ook niet anders met topdirigente Akke Bosma. Sjonge Jonge zingt de prachtige meerstemmige lichte muziek soms a capella, maar nog vaker met pianobegeleiding van Matthijs Soldaat. Regisseuse Alinda Talsma maakt telkens weer een bijzondere en effectieve regie.Kenmerkend voor Sjonge Jonge is de mooie, eigen klankkleur en enthousiaste uitstraling.Beleving is het toverwoord.

Zondagmiddagconcert Popkoor Flair

Zondagmiddag 17 maart a.s, 15.30 uur, treedt Popkoor Flair op in de Parkflat Stadsfenne, zaal open vanf 15.00 uur.

Flair staat voor: stijl, charme, uitstraling en durf. Met ruim 30 vrouwen en mannen zingen zij 3 stemmig.

Verantwoordelijk hiervoor is de dirigent, die mede door het bewerken van de muziek, het koor tot een hoog niveau weet te brengen.
Flair wordt begeleid door gitaristen, een keyboard speler, een slagwerker en een mondharmonica speler. Het repertoire wordt regelmatig vernieuwd en bevat naast hedendaagse nummers ook de bekende popsongs uit de jaren zestig.